Cookies

Cookies geluks-hoefijzer.nl

Bij uw bezoek aan geluks-hoefijzer.nl sturen wij een of meer “cookies” – bestandjes met een reeks karakters – naar uw computer waarmee uw browser als een unieke gebruiker wordt geïdentificeerd.

In sommige gevallen worden via de cookies persoonsgegevens (persoonlijke informatie) verwerkt. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe onze website en ons bedrijf omgaat met uw persoonlijke gegevens.

Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren. Daarvoor slaan we gebruikersinstellingen op en houden we ontwikkelingen in gebruikersgedrag bij, bijvoorbeeld hoe mensen zoeken. De meeste browsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren.

U kunt uw browser echter alle cookies laten weigeren of laten waarschuwen wanneer er een cookie verzonden wordt. Bedenk wel dat het kan gebeuren dat sommige opties en diensten van geluks-hoefijzer.nl niet goed functioneren als u cookies weigert.


Log-informatie

Wanneer u gebruik maakt van diensten van geluks-hoefijzer.nl slaan onze servers automatisch informatie op die uw browser bij elk bezoek aan een website verstuurt. In dergelijke server logs kan informatie worden opgenomen zoals zoekvraag, IP-adres, browsertype, browsertaal, datum en tijd van uw zoekvraag en een of meer cookies die uw browser kunnen identificeren.


Door onze website te gebruiken stemt u in met alle cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid. 

Cookiebeleid
Ook via functionaliteiten van derde partijen die op de website beschikbaar zijn worden soms cookies gebruikt. Het kan voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door derde partijen, die u niet terugvindt in het overzicht met cookies.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.
De Consumentenbond heeft een handig stappenplan waarin te lezen is hoe u cookies kunt weigeren in verschillende browsers: link naar consumentenbond

Cookie-instellingen
U kunt zelf kiezen voor welke soorten cookies u toestemming geeft. U kunt eerder gemaakte cookie-instellingen wijzigen.

Wij maken gebruik van de navolgende first-party en third-party cookies:

Technische of functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.

Tracking cookies
Wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.  

Google Analytics
Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.Geluks-hoefijzer gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics. Onze instellingen van Google Analytics is zo ingesteld dat wij IP-adressen anonimiseren.

Naast de hierboven genoemde technische, functionele en analytische cookies, gebruiken wij cookies om onze website te evalueren en te verbeteren, inzicht te krijgen in het gebruik van onze website, het mogelijk te maken webpagina’s te delen via sociale netwerken.

Voor welke cookies vragen wij uw toestemming?
Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de gebruikte cookies en de partijen die daarbij horen. Deze partijen handelen in onze opdracht en wij bepalen wat er met de cookies gebeurt. Er zijn ook cookies die uitsluitend door derde partijen worden geplaatst en gebruikt. Wij hebben geen controle over die derde partijen en hoe zij met uw gegevens omgaan.
Voor meer informatie over de manier waarop deze derde partijen met cookies omgaan, verwijzen wij naar de desbetreffende privacyverklaring. Let op! De privacyverklaringen van de derde partijen kunnen regelmatig wijzigen.

Facebook, cookie(s) Fr, oo, ddid, deze cookies laten Facebook weten dat u op de advertentie heeft geklikt en de site (inclusief welke pagina's) later heeft bezocht. Daarnaast kunnen er profielen mee worden opgebouwd, indien toestemming is gegeven, voor remarketingdoeleinden.
Maximale duur 5 jaar.

AddThis cookie(s) _atuvc, _atuvs, _atrfs, deze cookies zorgen ervoor dat u bij de social media-deelknoppen op de juiste getallen ziet staan als u een pagina deelt en opnieuw opent voordat de cache is geüpdatet.
Maximale duur 2 jaar.

Inzien, corrigeren of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met u hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@geluks-hoefijzer.nl.

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contact 
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via  info@geluks-hoefijzer.nl. 

Overige en third-party tracking cookies bronnen inzake cookie informatie;
Autoriteitpersoonsgegevens – AVG nieuwe Europese privacywetgeving
Consumentenbond
Privacyverklaring Google
Privacyverklaring Facebook
Privacyverklaring Addthis